Junior Frontend Developer

Miejsce odbywania praktyk: Łódź

Zakres obowiązków w trakcie trwania praktyk

•Współudział w analizie i projektowaniu architektury oprogramowania
•Budowanie interfejsów użytkownika
•Programowanie przy użyciu frameworka GSD Software
•Współpraca z międzynarodowym zespołem

Od kandydatów oczekujemy:

•Ukończonych studiów informatycznych lub studiowania na ostatnim roku studiów
•Znajomości zasad programowania
•Zaangażowania w realizowane projekty oraz odpowiedzialności za powierzone zadania
•Zdolności analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów
•Bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego lub angielskiego – umożliwiającej pracę w zespole

W zamian, w ramach praktyk oferujemy:

•Stabilne warunki pracy-  poszukujemy osób zainteresowanych nawiązaniem dalszej współpracy w oparciu o umowę i pracę.
•Przyjazne środowisko pracy
•Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
• Możliwość dopasowania czasu pracy do rozkładu zajęć na uczelni!

Czekamy na Twoje zgłoszenie!