Prace dyplomowe

Zastosuj wiedzę teoretyczną w praktyce.

Tematy pracy dyplomowych (licencjackich, magisterskich) są wymagające i interesujące, ponadto możesz liczyć na rozległe wsparcie i nowoczesny sprzęt do pracy.

Możesz przedstawić nam swoją propozycję tematu lub zgłosić się z dokumentami aplikacyjnymi (list motywacyjny, CV, fotografia, świadectwa) z zamiarem realizowania zaproponowanego przez nas tematu.


Wyślij dokumenty aplikacyjne na następujący adres:

GSD Software Polska
Wydawnicza 1/3
92-333 Łódź
Polska

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rekrutacja@gsd.pl