NETframe

"Korzystaj z elastycznych technologii
                       web od firmy GSD ..."

NETframe – korzystaj z rozwiązań oferowanych przez firmę GSD w każdym miejscu, o każdej porze!

Rozwiązanie NETframe oferowane przez firmę GSD umożliwia połączenie baz danych GSD poprzez interfejs sieci Web z Webserwisem. Sklep internetowy, klient sieci Web czy mobilny dostęp do danych poprzez smartfon lub tablet, to tylko niektóre możliwości udostępniane przez naszą firmę. Interfejs sieci Web można wykorzystać przy każdym, dowolnie wybranym projekcie, bez względu na indywidualne wymagania. Będzie on możliwy do zrealizowania zarówno przez Simple Object Access Protocol (SOAP), jak i zgodnie z REpresentational State Transfer (REST)

NETframe tworzy podstawę elastycznej pracy. Bazujące na nim aplikacje to np. Sklep internetowy GSD, klient sieci Web „DOCUweb“ oraz mobilne rozwiązanie „MobileAccess“.

 

Korzyści:

  • Bezpośredni dostęp do bazy danych poprzez interfejs sieci Web
  • Możliwość pracy niezależnie od miejsca i czasu
  • Elastyczność względem nowych wymagań