Produkte > DATAframe

"Rozpoznawanie oraz zrozumienie kompleksowych zależności...
dzięki DATAframe od firmy GSD Software®"

DATAframe – Kontrola i raportowanie

DATAframe jest rozwiązaniem od firmy GSD, które z pewnością spełni Państwa wymagania w zakresie kontroli i raportowania. Technologie analizy oferowane przez GSD pozwalają bowiem rozpoznawać i zrozumieć zależności zachodzące w każdej firmie. Ponadto opracowany przez nas system jest wsparciem w monitorowaniu, pomiarze i zwiększaniu produktywności przedsiębiorstwa.

Korzyści:

 • Centralny zbiór danych
 • Przejrzystość procesów biznesowych
 • Bezpieczna analiza danych
 • Profesjonalne wsparcie w podejmowaniu decyzji
 • Zgodna z planem organizacja przedsiębiorstwa g

 

DATAframe dostarcza najnowocześniejszych funkcjonalności:

 • Data Warehouse – centralny zbiór danych przedsiębiorstwa
 • Definicja wskaźników – w celu zdefiniowania czynników prowadzących do sukcesu przedsiębiorstwa
 • Analiza danych – dla szybkiego i pewnego podejmowania decyzji
 • Sprawozdania / Raporty – jako strategiczne wsparcie
 • Statystyki - precyzyjne, szczegółowe i aktualne 
 • Wizualizacje / Diagramy – dla jeszcze bardziej obrazowych prezentacji
 • Eksport do Excel, HTML i PDF – w celu dalszej edycji danych
 • Proste połączenie z systemami CRM, DMS, ERP oraz FIBU od firmy GSD