Statistik

   Błyskawiczne rozpoznawanie
              zależności oraz ... 

              ... podejmowanie trafnych decyzji

Prezentacja i dystrybucja

Wizualizacja: diagramy do prezentacji
Wszystkie dane w Państwa przedsiębiorstwie można zaprezentować w przejrzysty sposób w postaci wykresów. Dlatego udostępniamy Państwu wybór różnorodnych możliwości zobrazowania zestawień, tak aby łatwo było pozyskać istotne i cenne dla przedsiębiorstwa informacje. Do wyboru są różne typy grafik, włącznie z dowolnym wyborem koloru, rodzaju czcionki oraz wyróżnień.

Dystrybucja
Utworzone sprawozdania mogą zostać wyeksportowane poprzez interfejs np. do programu Excel, a tam być dalej edytowane. Skorzystajcie Państwo także z możliwości bezpośredniego przesłania sprawozdania do odbiorcy. Dzięki temu pojawią się oszczędności w zasobach oraz zwiększy się wydajność procesów dotyczących raportowania. W tych działaniach wsparciem jest funkcja automatycznego zarządzania Workflow z portfolio rozwiązań firmy GSD.

Możliwości rozmieszczenia:

  • Eksport do Excel, HTML i PDF - do dalszej edycji danych
  • Proste połączenie z systemami CRM i DMS od firmy GSD