Statistik

   Błyskawiczne rozpoznawanie
              zależności oraz ... 

              ... podejmowanie trafnych decyzji

Business Intelligence – Kontrola / Raportowanie

Tylko firma, która szybko podejmuje trafne decyzje może być konkurencyjna na rynku. Żeby takie decyzje podejmować, trzeba mieć bezpośredni dostęp do aktualnych i precyzyjnych informacji oraz rzetelnych analiz.

Dla firm zorientowanych na odnoszenie sukcesów oraz ich klientów nie do zaakceptowania jest długi okres oczekiwania. Działania takie jak „Przygotowanie danych”, „Ewaluacje”, „Prezentacja i dystrybucja” tworzą trzy niezbędne filary, kluczowe dla szybkiego i pewnego procesu decyzyjnego, który zapewni Państwu przewagę konkurencyjną nad innymi.

Przygotowanie, Ewaluacje i Dystrybucja

Rozwiązanie Business Intelligence od GSD wspiera firmy w zbieraniu i systematyzowaniu pozyskanych danych z wewnętrznych i zewnętrznych systemów, co jest niezwykle istotne w procesie kontroli i raportowania.

Wraz z zestawem narzędzi do kierowania przedsiębiorstwem otrzymujecie Państwo wygodny niezbędnik, będący wsparciem dla podejmowania inteligentnych decyzji.

To rozwiązanie pozwala na:

  • Szybką i pewną analizę danych
  • Działanie zorientowane na przyszłość
  • Wymierne zwiększanie wydajności przedsiębiorstwa
  • Generowanie i zautomatyzowane udostępnianie przydatnych informacji
  • Monitorowanie wskaźników przedsiębiorstwa