ERP / WWS

         Gospodarka towarowa
i wsparcie dla produkcji ...

               ... w celu całkowitej optymalizacji procesów

Gospodarka towarowa: optymalne zarządzanie zakupami i sprzedażą oraz stały wgląd w stany magazynowe

Proponowane przez naszą firmę rozwiązanie jest optymalnym wsparciem we wszystkich zadaniach z zakresu gospodarki towarowej i logistyki. Zapewnia ono kompleksową obsługę funkcji takich jak:

 

Oprogramowanie WWS od GSD

W ramach zarządzania ofertami i zleceniami, oprogramowanie WWS od GSD umożliwia tworzenie wszystkich istotnych dowodów (oferta, potwierdzenie zlecenia, dowód dostawy, faktura, nota korygująca, anulacja). Oprogramowanie zapewnia skuteczne zarządzanie m.in. adresami dostaw i faktur, różnymi rodzajami rabatów, warunkami płatności i dostawy czy przyporządkowywaniem poszczególnych informacji do sprzedawców, zastępców czy referentów. Dodatkowo jest ono zintegrowane z systemem gospodarki towarowej. Oprogramowanie WWS umożliwia także utworzenie zlecenia bezpośrednio z oferty. Ponadto wszystkie oferty, potwierdzenia zlecenia, dowody dostawy, faktury i noty korygujące mogą być drukowane przy użyciu funkcji druku seryjnego. Oprogramowanie od GSD zapewnia również obszerny wybór walut i możliwość wyboru języka dowodów.

Korzyści dla firmy

  • Optymalne zarządzanie zakupami i sprzedażą
  • Przejrzysty widok stanów magazynowych
  • Wydajna koordynacja procesów
  • Unikanie „wąskich gardeł“
  • Minimalizacja kosztów