ERP / WWS

         Gospodarka towarowa
i wsparcie dla produkcji ...

               ... w celu całkowitej optymalizacji procesów

Zarządzanie projektami

Oszczędność nakładu pracy oraz czasu w trakcie realizacji zadań jest możliwa poprzez wydajne zarządzanie projektami oraz właściwe przyporządkowywanie zasobów. Decydującymi o sukcesie czynnikami są przejrzystość przebiegu projektu oraz optymalizacja procesów biznesowych powiązanych z projektem.

Zarządzanie projektami dzięki GSD: Strukturalne planowanie i zarządzanie projektami

Proponowane przez firmę GSD rozwiązanie do zarządzania projektami będzie wsparciem przy ich przygotowaniu, prowadzeniu i analizie. Do poszczególnych projektów można przyporządkowywać wszystkie przynależne do nich dowody, dzięki czemu zyskujemy pełną przejrzystość procesów biznesowych. Rozwiązanie od GSD towarzyszy Państwu podczas całego przebiegu projektu, poczynając od ustalenia działań i zadań z klientem, aż po nadzór i kalkulację. Wszystkie procesy w ramach danego projektu dostępne są tylko dla uprawnionych osób, co umożliwia przedsiębiorstwu zwiększenie bezpieczeństwa i poufności danych oraz know-how.

Funkcje:

  • Definicja wymagań i specyfikacja zadań
  • Planowanie budżetu i kosztów
  • Planowanie i zarządzanie projektem, m.in. przy pomocy tablicy planowania i diagramów Gantt’a
  • Zarządzanie projektem, np. sterowanie Workflow oraz zarządzanie eskalacjami
  • Kontrola projektu

 

Rozwiązanie od GSD jest najnowocześniejszym narzędziem do efektywnej pracy nad projektami, wyposażonym w wiele funkcji, takich jak planowanie budżetu i kosztów, zróżnicowane funkcje filtrowania w celu przeprowadzania analiz projektu, a także zarządzanie eskalacjami służące do kierowania i zautomatyzowania procesów.