ECM / DMS

Dynamizacja procesów przy
  jednoczesnym obniżeniu
              kosztów ...

     ... dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu ECM od GSD

Workflow faktur przychodzących

   
Innovationspreist-IT DOCUframe Rechnungseingangsworkflow  

Wzrastająca liczba faktur przychodzących prowadzi często do zakłócenia przebiegu pracy i opóźnień w ich kontroli oraz płatności. Generuje to duży nakład pracy – ręczne wysyłanie monitów i upomnień jest bardzo czasochłonne. Co więcej, nieumiejętne i niewydajne opracowywanie faktur przychodzących ma często niekorzystny wpływ na dalsze procesy i wszystkie inne działy przedsiębiorstwa.

Faktury przychodzące, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, wymagają usystematyzowanego procesu edycji, wspartego odpowiednimi narzędziami do ewidencji, kontroli wraz z dopuszczeniem do dalszego rozdzielania dokumentów. Właśnie takie możliwości zapewnia system GSD, który będzie znakomitym wsparciem w zautomatyzowaniu zadań związanych z opracowywaniem faktur przychodzących w każdym przedsiębiorstwie.

Workflow faktur przychodzących od GSD

Um eingehende Rechnungen effizient zu erfassen, zu prüfen und zu verteilen, unterstützt Sie unsere Rechnungseingangslösung mit verschiedenen speziell für die Anforderungen des Rechnungseingangs entwickelten Modulen. Diese bauen aufeinander auf und folgen den Schritten des Rechnungseingangsprozesses in der Praxis. Die GSD Lösung berücksichtigt dabei digital erhaltene Rechnungen (z.B. PDF-Dokumente) genauso wie per Post eingegangene Papierrechnungen, die Sie eingescannt haben. Mittels integrierter Workflow-Funktionalität lassen sich Standard-Abläufe für interne Aufgaben über Abteilungen hinweg definieren.

W celu wydajniejszego ewidencjonowania, kontrolowania i rozdzielania faktur przychodzących, nasze rozwiązanie rozszerzone jest o dodatkowe moduły specjalne. Oprogramowanie od firmy GSD uwzględnia zarówno faktury w formie cyfrowej (np. dokumenty PDF), jak i napływające pocztą faktury w formie papierowej, które zostają później zeskanowane do systemu. Dzięki zintegrowanym funkcjonalnościom Workflow istnieje również możliwość zdefiniowania procesów standardowych, w celu sprawniejszego wykonywania powtarzalnych zadań wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Korzyści dla firmy:

 • Lepsze ustrukturyzowanie i zautomatyzowanie przebiegu pracy
 • Optymalizacja procesów biznesowych
 • Sprawniejsza realizacja powtarzających się zadań rutynowych
 • Redukcja nakładu pracy manualnej
 • Długofalowe obniżanie kosztów

 

Moduły wspierające Workflow faktur przychodzących usprawniają codzienną pracę oraz dostarczają wiele możliwości:

 • Funkcje skanowania
 • Mechanizm rozpoznawania tekstów OCR
 • Formularze oparte na regułach (FOR)
 • Rozpoznawanie i edycja dokumentów (RED)
 • Oparte na regułach zarządzanie procesami
 • Połączenie do systemu ERP i systemu księgowego
 • Zgodna z prawem archiwizacja

Korzyści dla Państwa: Sprawniejsza realizacja powtarzających się zadań rutynowych.