ECM / DMS

Dynamizacja procesów przy
  jednoczesnym obniżeniu
              kosztów ...

     ... dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu ECM od GSD

Oprogramowanie do zarządzania dokumentami: Organizacja dokumentów, optymalizacja procesów, zgodna z prawem archiwizacja, minimalizacja ryzyka …

Wraz z rozwojem każdego przedsiębiorstwa coraz większym wyzwaniem staje się opanowanie napływu i przepływu dokumentów. Zarządzanie nimi musi także uwzględniać wymogi prawne, dotyczące m.in. archiwizacji. Dzięki zastosowaniu oprogramowania GSD do zarządzania dokumentami osiągną Państwo te cele. Ponadto inteligentne, automatyczne przyporządkowywanie dokumentów, np. do procesów lub adresów, całkowicie zoptymalizuje procesy przedsiębiorstwa.

Obszary zarządzania dokumentami
Ewidencjonowanie, sporządzanie, przetwarzanie, edytowanie, archiwizacja, poszukiwanie i udostępnianie, stanowią istotne kroki w cyklu życia dokumentu. Oprogramowanie DMS od GSD wspiera Państwa w zarządzaniu każdym z nich.

 

Zintegrowane funkcje DMS od GSD, wspierające wyżej opisane zadania, zapewniają działanie zgodne z prawem, umożliwiają optymalizację procesów oraz minimalizację nakładu pracy! Skanowanie, ewidencjonowanie, edytowanie, przetwarzanie oraz poszukiwanie dokumentów staną się znacznie prostsze. Dzięki temu w przedsiębiorstwie pojawią się istotne oszczędności czasu i kosztów - zostanie bowiem podniesiona nie tylko motywacja pracowników, ale także wydajność pracy!

Korzyści dla firmy:

  • Oszczędność czasu i kosztów
  • Inteligentna organizacja dokumentów
  • Minimalizacja ryzyka prawnego
  • Całościowa optymalizacja procesów
  • Przejrzystość przebiegu pracy