ECM / DMS

Dynamizacja procesów przy
  jednoczesnym obniżeniu
              kosztów ...

     ... dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu ECM od GSD

Enterprise Content Management:
Całkowita optymalizacja procesów

Postępująca cyfryzacja gospodarki umożliwia optymalizację procesów biznesowych, w czym tkwi ogromny potencjał dla rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Możecie go Państwo uwolnić dzięki wdrożeniu systemu Enterprise Content Management, w skrócie ECM. Z jego pomocą można łatwo i efektywnie kształtować procesy przedsiębiorstwa – zarówno wewnętrze, jak i zewnętrzne, małe i zakrojone na szeroką skalę. 

Komponenty Enterprise Content Management
W zintegrowanym rozwiązaniu ECM wyodrębniamy trzy najważniejsze komponenty: zarządzanie dokumentami, archiwizacja i Workflow – faktur przychodzących.

Korzyści – zalety:

  • Usprawnienie procesów
  • Skrócenie czasów reakcji
  • Przejrzystość działań
  • Zgodna z prawem archiwizacja
  • Redukcja kosztów

 

Enterprise Content Management (ECM): Definicja
Wyrażenie Enterprise Content Management, w skrócie ECM, jest używane często jako synonim słów Zarządzanie dokumentami. Z punktu widzenia GSD definicja ta jest tylko częściowo poprawna, ponieważ system ECM oferowany przez GSD to coś więcej niż „tylko” zarządzanie dokumentami. Oprogramowanie ECM autorstwa GSD obejmuje bowiem również zarządzanie także innymi obiektami, a więc np. adresami, procesami oraz projektami i odnosi się to do całego cyklu istnienia konkretnego obiektu.