DMS

„Znajduj zamiast szukać“

    Telefony, wiadomości e-mail, listy i faksy
       – wszystko jest zintegrowane w jednym systemie.

Przetwarzanie dokumentów

Bezpośrednio po utworzeniu lub zewidencjonowaniu dokumentu może nastąpić jego przetworzenie. Rozpoznawanie tekstu, indeksowanie, kategoryzacja, jak i przypisywanie dokumentów, to tylko niektóre z dostępnych możliwości:

Rozpoznawanie tekstu OCR

Dzięki zintegrowanej funkcji rozpoznawania tekstu (OCR) obrazy zostaną automatycznie przeanalizowane, a rozpoznany tekst zapisany do dokumentu.

Indeksowanie

Teksty wszystkich nowo zewidencjonowanych lub utworzonych dokumentów zostaną w tle automatycznie zapisane w indeksie bazy danych.

Kategoryzacja

Dokumenty mogą być uzupełniane o metadane (w przeznaczonych do tego celu polach). Może to nastąpić manualnie za pomocą edytora lub automatycznie przy użyciu makr. W przypadku manualnej kategoryzacji zawartość pola metadanych może być edytowana np. przy użyciu trybu edycji w widoku listy dokumentów lub poprzez przełączenie do wyświetlenia metadanych. Często używanymi polami metadanych są np. nazwisko, opis, właściciel lub czas utworzenia dokumentu. Metadane zostaną również pobrane do odpowiedniego indeksu wyszukiwania.

Przypisywanie dokumentów

Na podstawie treści dokumentu możliwe jest jego przypisanie do odpowiednich adresów, osób kontaktowych, projektów lub procesów. Może się to odbywać automatycznie (poprzez makro) lub manualnie (np. przy użyciu przycisku przypisania).