Branchen

           Szczególne wymagania branżowe...

...wymagają równie wyjątkowego oprogramowania

Elastyczne oraz spełniające wymagania różnych branż rozwiązanie

Więcej niż 35.000 użytkowników z różnych branż korzysta codziennie z rozwiązań GSD w zakresie Zarządzania dokumentami, CRM, Platformy pracy grupowej, ERP, WWS, BI i FIBU. Niezależnie od rodzaju branży: handel, produkcja, czy usługi:
przedsiębiorstwa korzystające z rozwiązania od firmy GSD Software® stają się bardziej konkurencyjne.

Rozwiązanie będzie wsparciem w następujących branżach: