Services

ECP (Ewidencja czasu pracy): szkolenie użytkowników

Szkolenie przekazuje wiadomości dotyczące sposobów rejestracji czasu pracy pracowników w DOCUframe.

Tematy:

- Tworzenie danych stałych
- Modele czasu pracy
- Utworzenie procesów księgowania
- Automatyczne generowanie konta godzinowego
- Ewaluacje
- Konta godzinowe
- Listy drukowania

Wymagania:

- Dobre umiejętności obsługi DOCUframe lub
- Kurs podstawowy DOCUframe oraz
- Praktyczne doświadczenie w obsłudze DOCUframe
- Doświadczenie w obsłudze Microsoft Windows®

Grupa docelowa:

- Kierownicy działów kadrowych
- Pracownicy działów kadrowych
- Informatycy
- Kierownicy projektów
- Główni użytkownicy (key users)

Czas trwania:

- 2 dni

Miejsce:

- Centrum szkoleniowe GSD Software®, Stockheim

Opłaty:

- EUR 780,00 / uczestnik + VAT 
- plus koszty noclegu

Cena zawiera:

- Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika
- Korzystanie z zaplecza technicznego (PCs, oprogramowanie, itd.)
- Napoje odświeżające & lunch
- Zimne i ciepłe napoje
- Certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika