Services

ERPframe Generator formularzy (List & Label) szkolenie użytkowników

Podczas szkolenia przekażemy umiejętność sporządzania i edytowania prostych formularzy drukowania. Szczegółowo zostaną omówione zarówno zastosowanie graficznego interfejsu, jak i możliwości formatowania w formularzach.

Tematy:

- Edytowanie formularzy
- Sporządzanie formularzy
- Możliwości formatowania
- Optymalizacja zintegrowanych formularzy
- Edytowanie istniejących ewaluacji

Wymagania:

- Dobra znajomość obsługi ERPframe lub
- Kurs podstawowy ERPframe
- Doświadczenie w obsłudze ERPframe
- Doświadczenie w obsłudze Microsoft Windows

Grupa docelowa:

- Użytkownik

Czas trwania:

- 2 dni

   

Opłaty:

- EUR 960,00 / uczestnik + VAT
- plus koszty noclegu