Services

ERPframe Instalacja i administrowanie

Przekażemy Państwu informacje dotyczące instalacji serwera SQL, ERPframe, FIBUframe, ANBUframe oraz serwera licencyjnego a także zakładania, zabezpieczania oraz przywracania baz danych. Ponadto utworzymy i przećwiczymy ustawienia dla wymiany danych między ERPframe a DOCUframe

Tematy:

- Omówienie instalacji serwera SQL
- Instalacja ERPframe, FIBUframe, ANBUframe
- Instalacja serwera licencyjnego
- Tworzenie baz danych
- Zabezpieczanie danych i ich przywracanie
- Wymiana danych  ERPframe
- Wymiana danych DOCUframe
- Przekazywanie dowodów z ERPframe do DOCUframe

Wymagania:

- Bardzo dobra znajomość obsługi ERPframe
- Bardzo dobra znajomość obsługi DOCUframe
- Doświadczenie w obsłudze Microsoft Windows®
- Podstawowa wiedza z zakresu administrowania systemem Windows®

Grupa docelowa:

- Administratorzy sieci
- Administratorzy Windows
- Administratorzy ERPframe 
- Informatycy
- Programiści

Czas trwania:

- 1 dzień

Miejsce:

- Centrum szkoleniowe GSD Software®, Stockheim

Opłaty:

- EUR 480,00 / uczestnik + VAT 
- plus koszty noclegu