Services

DOCUframe Gospodarka towarowa szkolenie użytkowników

Szkolenie użytkowników DOCUframe Gospodarka towarowa ma na celu zapoznanie się z podstawową budową całościowego systemu. Uczestnicy uczą się efektywnie korzystać z istniejących funkcji, aby móc wykorzystywać ich możliwości w miejscu pracy. 

Tematy:

- Przegląd całego systemu
- Objaśnienie ustawień i programów narzędziowych
- Dane stałe - ich przetwarzanie i przechowywanie
- Całościowy schemat procesu sprzedaży, zakupu, zamówienia i magazynowania
- Przetwarzanie dowodu transakcji
- Zarządzanie otwartymi pozycjami i zakończenie dnia

Wymagania:

- Wiedza z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa
- Znajomość własnych procesów biznesowych
- Doświadczenie w obsłudze Microsoft Windows®

Grupa docelowa:

- Osoby zarządzające
- Kierownicy oddziałów
- Kierownicy działów
- Kierownicy projektów
- Pracownicy działów specjalistycznych
- Informatycy

Czas trwania:

- 2 dni

Miejsce:

- Centrum szkoleniowe GSD Software®, Stockheim

Opłaty:

- EUR 780,00 / uczestnik + VAT
- plus koszty noclegu

Cena zawiera:

- Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika
- Korzystanie z zaplecza technicznego (PCs, oprogramowanie, itd.)
- Napoje odświeżające & lunch
- Zimne i ciepłe napoje
- Certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika