Services

DOCUframe: Szkolenie użytkowników

Podczas szkolenia podstawowego przekazywana jest wiedza na temat zasadniczej budowy całego systemu i efektywnego wykorzystywania dostępnych funkcji. Ponadto uczestnik uczy się, jak można dopasować system do jego codziennych potrzeb na poziomie interfejsu.

Tematy:

- Przegląd  całego systemu
- Zarządzanie dokumentami
- Praca z oknami dialogowymi list
- Ustawienia zależne od użytkownika
- Komunikacja z DOCUframe
- e-mail, sms, faks, CTI
- Zarządzanie terminami
- Kierowanie i śledzenie procesu pracy
- Wyszukiwanie pełnotekstowe i wyszukiwanie informacji
- Przetwarzanie dokumentów seryjnych

Wymagania:

- Wiedza z zakresu ekonomii przedsiębiorstwa
- Znajomość własnych procesów biznesowych
- Doświadczenie w obsłudze Microsoft Windows®

Grupa docelowa:

- Osoby zarządzające
- Kierownicy zakładów
- Kierownicy działów
- Kierownicy projektów
- Pracownicy działów specjalistycznych
- Informatycy

Czas trwania:

- 2 dni

Miejsce:

- Centrum szkoleniowe GSD Software®, Stockheim

Opłaty:

- EUR 780,00 / uczestnika + VAT
- plus koszty noclegu

Cena zawiera:

- Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika
- Korzystanie z zaplecza technicznego (PCs, oprogramowanie, itd)
- Napoje orzeźwiające & lunch
- Ciepłe i zimne napoje
- Certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika