Services

Programowanie i konfiguracja z DOCUcontrol dla DATAframe

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat możliwości przeprowadzenia importu danych z różnych źródeł do istniejących klas oraz możliwości wygenerowania nowych klas dla ewaluacji. Ponadto szczegółowo zostaną objaśnione obszerne możliwości DOCUcontrol do konstruowania indywidualnych raportów.

Tematy:

Import danych za pomocą programowania makr

- Różne źródła importu danych (FastObjectDB, plik CSV, serwer SQL)
- Makrostruktury
- Przykłady praktyczne

Sprawozdania

- Dopasowanie budowy sprawozdań
- Programowanie makr
- Optymalizacja
- Sprawozdania interaktywne
- Sporządzanie formularzy przy pomocy List & Label
- Przykłady praktyczne

Wykresy

- Dopasowanie design za pomocą programowania makr
- Przykłady praktyczne

Połączenie z DOCUframe

- Sporządzanie Dashboards / Cockpits
- Używanie elementów okna dialogowego DATAframe
- Używanie specjalnych makrofunkcji DATAframe

Rozdzielanie sprawozdań

- Przekazanie do DOCUframe
- Przykłady praktyczne

Wymagania:

- Ukończone szkolenie dla użytkowników DATAframe
- DOCUframe DOCUcontrol I
- DOCUframe DOCUcontrol II

Grupa docelowa:

- Informatycy
- Programiści

Czas trwania:

- 2 dni

Miejsce:

- Centrum szkoleniowe GSD Software®, Stockheim

Opłaty:

- EUR 960,00 / uczestnik + VAT 
- plus koszty noclegu

Cena zawiera:

- Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika
- Korzystanie z zaplecza technicznego (PCs, oprogramowanie, itd.)
- Napoje odświeżające & lunch
- Zimne i ciepłe napoje
- Certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika