Services

DATAframe: Szkolenie użytkowników

Ten kurs raportowania uczy zarządzania modułem DATAframe. Pomocna okaże się wiedza z zakresu języka programowania DOCUcontrol. Uczestnicy mają możliwość zastosować prezentowane informacje w praktyce - na końcu szkolenia tworzą samodzielnie raport. Poznają możliwości raportowania z DATAframe i są w stanie je optymalnie wykorzystać. 

Tematy:

- Środowisko administrowania „Data Mining“
- Elastyczna analiza zasobów danych każdego rodzaju
- Import danych podstawowych
- Analiza i wizualizacja informacji
- Różne rodzaje analizy
- Sporządzanie raportów złożonych z list, selekcji i formularzy
- Uprawnienia w raportowaniu
- Polecenia makro 

Wymagania:

- Dobra znajomości obsługi DOCUframe lub
- podstawowy kurs DOCUframe  i
- doświadczenie w obsłudze DOCUframe
- Podstawowa wiedza z zakresu programowania
- Doświadczenie w obsłudze Microsoft Windows®

Grupa docelowa:

- Informatycy
- Administratorzy
- Kierownicy projektów
- Programiści
- Główni użytkownicy (key users)

Czas trwania:

- 2 dni

Miejsce:

- GSD Software®, centrum szkoleniowe, Stockheim

Opłaty:

- EUR 780,00 / uczestnik + VAT

W cenie zawarte są:

- materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika
- korzystanie ze sprzętu (PCs, oprogramowanie, etc.)
- napoje i posiłek w porze obiadowej
- napoje zimne/gorące
- certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika