ERP / WWS

         Gospodarka towarowa
i wsparcie dla produkcji ...

               ... w celu całkowitej optymalizacji procesów

Zarządzanie magazynem

Wszystkie materiały i towary w magazynie najlepiej przechowywać w sposób uporządkowany, według logicznej, przemyślanej struktury. W zależności od indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa polecamy różne rodzaje magazynów.

Aby nie stracić orientacji w stanie magazynu, należy przeprowadzać regularne inwentaryzacje, w ramach których zostanie sporządzony szczegółowy spis zapasów. Procedura ta będzie o wiele łatwiejsza z pomocą oprogramowania od GSD.

Oprogramowanie WWS od firmy GSD umożliwia aktualny podgląd dostępności wszystkich artykułów. System dysponuje narzędziami do nadzoru numerów partii i serii. System ERP od firmy GSD udostępnia następujące funkcjonalności do zarządzania magazynem:

Kilka magazynów w różnych lokalizacjach
Udostępniamy możliwość zarządzania dowolną liczbą magazynów w różnych lokalizacjach.

Magazyn towarów niepełnowartościowych (składowanie towarów niepełnowartościowych lub wybrakowanych)
Kalkulacje ilości towarów wybrakowanych można przeprowadzać kwartalnie, na koniec roku lub w dowolnie zdefiniowanych odstępach czasu.

Magazyn klienta/Magazyn projektu
Zaksięgowanie artykułu na magazyn klienta lub magazyn projektu oznacza zarezerwowanie go dla wybranego klienta lub danego projektu.

Funkcje usprawniające zarządzanie magazynem:

  • Wiele magazynów w różnych lokalizacjach
  • Magazyn towarów niepełnowartościowych
  • Magazyn klienta / Magazyn projektu
  • Magazyn konsygnacyjny
  • Drukowanie etykiet
  • Ruchy magazynowe
  • Inwentaryzacja permanentna / okresowa

 

Magazyn konsygnacyjny
Jedną z funkcji oprogramowania od GSD jest prowadzenie magazynu konsygnacyjnego, czyli magazynu dostawcy lub klienta, który zostanie rozliczony w momencie zużycia towaru.

Drukowanie etykiet
Program od GSD udostępnia możliwość drukowania etykiet na artykuły, regały oraz z adresami. W tym celu polecamy korzystanie z zintegrowanej z programem gospodarki magazynowej funkcji „List & Label“.

Ruchy magazynowe
Niezależnie od tego czy właśnie został dostarczony nowy towar od dostawcy, czy zostały pobrane materiały do realizacji zlecenia dla klienta, dzięki rozwiązaniu WWS od firmy GSD zaksięgowane zostaną wszystkie wejścia oraz wyjścia z magazynu.

Inwentaryzacja
Program umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji w dowolnym czasie, niezależnie czy będzie to inwentaryzacja permanentna czy okresowa. Po przeprowadzeniu ewidencji stanów otrzymacie Państwo listy wyceny oraz listy różnic inwentaryzacyjnych, w razie potrzeby także na poziomie numeru partii lub serii.