ERP / WWS

         Gospodarka towarowa
i wsparcie dla produkcji ...

               ... w celu całkowitej optymalizacji procesów

Proces zakupu

Obecnie profesjonalny proces zakupów oznacza coś więcej, niż tylko realizację strategii zakupowej przedsiębiorstwa. Znakomitym wsparciem w optymalizacji i wydajnieszej realizacji procesu zakupowego są m.in. możliwość zarządzania dostawcami, nadzorowania zamówień oraz kontroli faktur. Takie rozwiązania, i wiele innych, oferuje oprogramowanie od GSD.

Proces zakupu ze zintegrowanym systemem zamówień
Rozwiązanie od GSD zapewnia możliwość korzystania w procesie zakupu ze zleceń ramowych, co bardzo przyspiesza pracę. Procesy zamówień mogą być inicjowane z poziomu magazynu, ze zleceń i/lub z poziomu produkcji. Podczas rejestrowania propozycji zamówień, istnieje możliwość wprowadzenia definiowalnych zbiorów cen zakupu, walut, terminów dostaw, danych nagłówkowych oraz adresów dostaw. W każdej chwili mają Państwo dostęp do niezbędnych informacji na temat stanu procesu zakupowego - po naciśnięciu odpowiedniego klawisza użytkownik ma podgląd wszystkich niezrealizowanych oraz częściowo zrealizowanych zamówień. Jeżeli kontrahent nie dotrzyma terminu dostawy, zostanie o tym poinformowany automatycznie.

Funkcje usprawniające proces zakupu:

  • Zlecenia ramowe
  • Ustalanie ilości zamówień
  • Realizacja zamówień
  • Sprawowanie nadzoru nad zamówieniami
  • Zarządzanie dostawcami
  • Produkcja zewnętrzna
  • Kontrola faktur

 

Zarządzanie dostawcami
Rozwiązanie WWS od firmy GSD umożliwia skierowanie zapytania dotyczącego konkretnego zamówienia do wielu dostawców jednocześnie. Istnieje więc możliwość pobrania wielu ofert do każdego planowanego zamówienia, co szybko przełoży się na oszczędności w firmie. W celu uzyskania jeszcze lepszej optymalizacji procesu zakupowego, oddajemy do dyspozycji przedsiębiorstwa system służący ocenie dostawców. 

Produkcja zewnętrzna
Oprogramowanie GSD pozwala także znakomicie zarządzać sytuacją, w której część procesu produkcyjnego przekazywana jest do firm zewnętrznych, zarówno tymczasowo jak i permanentnie. Wszyscy podwykonawcy są wprowadzani do systemu wraz z cenami za poszczególne usługi, by w przyszłości z łatwością można było dokonywać automatycznych kalkulacji. 

Kontrola faktur
System od GSD umożliwia dokładną kontrolę każdej faktury, od jej wpłynięcia, poprzez cyfrowy podpis, aż po zlecenie przelewu. Wsparciem procesu kontroli będzie system Workflow, służący zautomatyzowaniu sprawdzania, dopuszczania i rozdzielania faktur przychodzących.