ERP / WWS

         Gospodarka towarowa
i wsparcie dla produkcji ...

               ... w celu całkowitej optymalizacji procesów

Realizacja zleceń

Zarządzanie ofertami oraz zleceniami wraz ze wszystkimi istotnymi dowodami (oferta, potwierdzenie zlecenia, dokument dostawy, faktura, nota korygująca, storno), powinno stanowić centralną część programu gospodarki towarowej. Rozwiązanie od firmy GSD do realizacji zleceń oferuje następujące możliwości:

Zarządzanie klientami i kontaktami
Zintegrowane zarządzanie danymi klientów oraz innymi kontaktami umożliwia proste i szybkie poruszanie się wśród wielu adresów dostaw oraz faktur.

Opracowywanie ofert dla klientów
Zarządzanie ofertami i zleceniami można przyporządkować odpowiedniemu sprzedawcy lub przedstawicielowi handlowemu. Program oferuje możliwość wyboru waluty oraz języka dowodu, a ponadto udostępnia możliwość zarządzania różnego rodzaju rabatami oraz warunkami płatności i dostaw.

Funkcje umożliwiające realizację zleceń:

  • Zarządzanie klientami i kontaktami
  • Opracowywanie ofert dla klientów
  • Kalkulacje i ustalanie ceny
  • Opracowywanie zleceń klienta
  • Zlecenia ramowe klienta
  • Planowanie zleceń klienta
  • Wystawianie faktur
  • Noty korygujące / Opracowywanie zwrotów towarów
  • Praca poza siedzibą firmy / Przyznawanie prowizji

 

Kalkulacje i ustalanie ceny
Oprogramowanie WWS od firmy GSD udostępnia różne rodzaje kalkulacji np. doliczeniową, wstępną, bieżącą, czy wynikową. Istnieje także opcja przejęcia każdej kalkulacji do ceny zakupu oraz sprzedaży artykułu. Każda kalkulacja uwzględniać może również udział towarów wybrakowanych. W celu ustalenia ceny lub rabatu oprogramowanie od GSD daje możliwość tworzenia dowolnej liczby cenników i list rabatowych, a także ich precyzowania według dowolnie zestawionych kryteriów (np. grupy cen, grupy klientów, grupy artykułów itp.) Możliwe są zarówno ceny i rabaty progresywne oraz rabaty na poziomie pozycji jednostkowych lub dowodu.

Opracowywanie zleceń klienta
Zamówienia klientów można w szybki sposób ewidencjonować w masce zleceń. Szybkość rejestracji zleceń można zwiększyć poprzez zastosowanie odpowiedniej funkcji.

Zlecenia ramowe klientów/Kontrakty
Podobnie jak w zakupach, również w sprzedaży można tworzyć zlecenia ramowe. Podglądy i historie zleceń oraz kontraktów, prezentują zarówno aktualny etap realizacji zlecenia, jak i wyznaczone terminy.

Zaplanowanie realizacji zleceń
Wszystkie zlecenia przychodzące można zweryfikować pod względem możliwości ich terminowego zrealizowania. Na podstawie dostępnych materiałów i zasobów można wyznaczyć właściwy termin wykonania danego zlecenia.

Wystawianie faktur
Za pomocą kilku kliknięć myszką faktury zostają w prosty sposób wystawione lub wygenerowane z wystawionych już zleceń i dokumentów dostaw, a następnie automatycznie wysłane. Istnieje także możliwość wystawienia faktur zbiorczych z wielu dostaw.

Zwroty towaru / Noty korygujące
W celu efektywniejszego opracowywania reklamacji oferujemy funkcję zarządzania zwrotami, wspomagającą sprowadzanie zwróconego towaru oraz wystawianie not korygujących. Ponadto dzięki tej funkcji wystawione zostaną odpowiednie dokumenty zwrotu towaru (dokument RMA). Przebieg reklamacji będzie też w każdej chwili widoczny w historii dokumentu.

Praca poza siedzibą firmy / Przyznawanie prowizji
Funkcja ta umożliwia wyliczenie prowizji dla pracowników pracujących w terenie, poza siedzibą firmy, a znakomitym wsparciem w przydzielaniu prowizji będzie tabela prowizji. Funkcja udostępnia ustawienia prowizji procentowych lub wartościowych na grupy artykułów, artykuły lub grupy rabatowe, od obrotu lub zysku.