DMS

„Znajduj zamiast szukać“

    Telefony, wiadomości e-mail, listy i faksy
       – wszystko jest zintegrowane w jednym systemie.

Output dokumentów

Pod pojęciem Output-u dokumentów rozumiemy wszelkie warianty odtworzenia zarchiwizowanych dokumentów, poczynając od ich wyświetlenia na ekranie, poprzez wydruk, aż po eksport do innych systemów.

Rozwiązanie od firmy GSD oferuje następujące warianty Output-u:

Wyświetlenie na monitorze

Najczęściej używaną formą Output-u jest wyświetlenie na monitorze. Rozwiązanie GSD oferuje wyświetlenie wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Wewnętrzne wyświetlanie
Różne typy dokumentów, jak np. PDF lub pliki pakietu MS Office, dla których dostępny jest Plug-in wyświetlania, mogą być zintegrowane z systemem DMS firmy GSD. W celu wyświetlenia podglądu dokumentu, wystarczy kliknąć na dany dokument w liście dokumentów. Po dwukrotnym kliknięciu we wpis na liście, zostanie otwarty pełen widok dokumentu w oddzielnym oknie dialogowym.

Zewnętrzne wyświetlanie
W przypadku, gdy dla danego typu dokumentu nie jest dostępny Plug-in wyświetlania, po dwukrotnym kliknięciu we wpis na liście, dany dokument zostanie otwarty poza aplikacją GSD.

Drukowanie

W celu wydrukowania wybranego dokumentu można korzystać z funkcji druku Plug-inu wyświetlania lub funkcji programu zewnętrznego, w którym dany dokument został otwarty.

Eksport

W celu eksportowania dokumentów z bazy danych należy zaznaczyć pojedynczy dokument lub kilka dokumentów oraz przeciągnąć je przy użyciu funkcji Drag & Drop np. do Windows Explorer. Ponadto istnieje możliwość automatycznego eksportu dokumentów przy pomocy makra, np. w celu udostępnienia dokumentów innej, zewnętrznej aplikacji.